​Khách hàng trong nước ở xa có nhu cầu đăng ký học nghề xin gửi theo số tài khoản sau :

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Nai
Chủ tài khoản: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
Số tài khoản: 0121000794262 

When customer demand from foreign parties interested in attending, please send us the following account number:

BANK NAME: Bank for Foreign Trade of Vietnam_Dong Nai
SWIFT CODE: BFTVVNVX
BEN'S NAME: NGUYEN NGOC ANH THU
BEN'S ACCOUNT: 0121000794262