NHIẾP ẢNH

Nhiếp Ảnh

Dạy chụp hình - Kỹ năng chụp phòng

Dạy chụp hình - Kỹ năng chụp phòng

: 03-12-2016 : 321

Dạy chụp hình - Kỹ năng chụp phòng 

Xem thêm
Học photoshop - Chỉnh sáng tối và làm mịn da

Học photoshop - Chỉnh sáng tối và làm mịn da

: 03-12-2016 : 303

Học photoshop - Chỉnh sáng tối và làm mịn da

Xem thêm
Học Photoshop - Xóa đối tượng bất kì trong ảnh

Học Photoshop - Xóa đối tượng bất kì trong ảnh

: 03-12-2016 : 275

Học Photoshop - Xóa đối tượng bất kì trong ảnh

Xem thêm
Học Photoshop - Hiệu chỉnh màu làm tươi ảnh

Học Photoshop - Hiệu chỉnh màu làm tươi ảnh

: 03-12-2016 : 296

Học Photoshop - Hiệu chỉnh màu làm tươi ảnh

Xem thêm
Dạy nghề nhiếp ảnh ở Biên Hòa

Dạy nghề nhiếp ảnh ở Biên Hòa

: 03-12-2016 : 210

Dạy nghề nhiếp ảnh ở Biên Hòa

Xem thêm
Dạy nghề nhiếp ảnh cho người hưởng "Bảo hiểm thất nghiệp"

Dạy nghề nhiếp ảnh cho người hưởng "Bảo hiểm thất nghiệp"

: 03-12-2016 : 231

Dạy nghề nhiếp ảnh cho người hưởng "Bảo hiểm thất nghiệp"

Xem thêm
Học Photoshop - Chỉnh sửa ảnh

Học Photoshop - Chỉnh sửa ảnh

: 03-12-2016 : 216

Học Photoshop - Chỉnh sửa ảnh 

Xem thêm