TRANG TRÍ BÁNH KEM

TRANG TRÍ BÁNH KEM

Trang trí bánh kem sinh nhật - kiểu hoa hồng

Trang trí bánh kem sinh nhật - kiểu hoa hồng

: 02-12-2016 : 117

Trang trí bánh kem sinh nhật - kiểu hoa hồng

Xem thêm
Bánh sinh nhật chocolate

Bánh sinh nhật chocolate

: 02-12-2016 : 100

Bánh sinh nhật chocolate

Xem thêm
Học làm bánh kem: Bánh kem sinh nhật Socola Trái cây

Học làm bánh kem: Bánh kem sinh nhật Socola Trái cây

: 02-12-2016 : 122

Học làm bánh kem: Bánh kem sinh nhật Socola Trái cây 

Xem thêm
Dạy làm bánh kem: Tạo hình thú

Dạy làm bánh kem: Tạo hình thú

: 02-12-2016 : 109

Dạy làm bánh kem: Tạo hình thú 

Xem thêm
Trang trí bánh kem sinh nhật mứt trong

Trang trí bánh kem sinh nhật mứt trong

: 02-12-2016 : 103

Trang trí bánh kem sinh nhật mứt trong 

Xem thêm
Kỹ thuật chà láng socola - Technical rub smooth chocolate

Kỹ thuật chà láng socola - Technical rub smooth chocolate

: 02-12-2016 : 123

Kỹ thuật chà láng socola - Technical rub smooth chocolate 

Xem thêm
Dạy làm bánh kem: Sủi cánh quạt socola

Dạy làm bánh kem: Sủi cánh quạt socola

: 02-12-2016 : 107

Dạy làm bánh kem: Sủi cánh quạt socola 

Xem thêm
Dạy làm bánh kem: Sủi lông mi socola

Dạy làm bánh kem: Sủi lông mi socola

: 02-12-2016 : 101

Dạy làm bánh kem: Sủi lông mi socola 

Xem thêm
Dạy làm bánh kem: Sủi điếu thuốc

Dạy làm bánh kem: Sủi điếu thuốc

: 02-12-2016 : 103

Dạy làm bánh kem: Sủi điếu thuốc

Xem thêm
Học làm bánh kem - Cạo hoa cúc socola

Học làm bánh kem - Cạo hoa cúc socola

: 02-12-2016 : 122

Học làm bánh kem - Cạo hoa cúc socola 

Xem thêm
Dạy làm bánh kem: Hoa hồng socola

Dạy làm bánh kem: Hoa hồng socola

: 02-12-2016 : 94

Dạy làm bánh kem: Hoa hồng socola 

Xem thêm
Học làm bánh kem - Sủi hoa socola 5 cánh

Học làm bánh kem - Sủi hoa socola 5 cánh

: 02-12-2016 : 105

Học làm bánh kem - Sủi hoa socola 5 cánh 

Xem thêm