VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Nguyên Tắc Vệ Sinh Thực Phẩm Trong Bếp

Nguyên Tắc Vệ Sinh Thực Phẩm Trong Bếp

: 10-12-2016 : 402

Liên hệ học nghề  ẩm thực và thẩm mỹ tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 0618 820 369 hoặc 0907 345 615

Email: congtyrosa@gmail.com

Website: http://rosa.edu.vn/

 

Xem thêm
Nguyên Tắc Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trong Bếp

Nguyên Tắc Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trong Bếp

: 10-12-2016 : 415

Liên hệ học nghề  ẩm thực và thẩm mỹ tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 0618 820 369 hoặc 0907 345 615

Email: congtyrosa@gmail.com

Website: http://rosa.edu.vn/

 

Xem thêm
Vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp bánh

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp bánh

: 10-12-2016 : 548

Liên hệ học nghề  ẩm thực và thẩm mỹ tại Biên Hòa, Đồng Nai:

Tel: 0618 820 369 hoặc 0907 345 615

Email: congtyrosa@gmail.com

Website: http://rosa.edu.vn/

 

 

Xem thêm