XĂM PHUN NGHỆ THUẬT

Xăm - Tattoo

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

: 03-12-2016 : 482

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột 

Xem thêm
Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

: 03-12-2016 : 302

Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ 

Xem thêm
Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

: 03-12-2016 : 404

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Xem thêm
Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

: 03-12-2016 : 383

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo 

Xem thêm
Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

: 03-12-2016 : 385

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép 

Xem thêm
Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

: 03-12-2016 : 307

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Xem thêm