XĂM - TATOO

Xăm - Tattoo

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột

: 03-12-2016 : 333

Hướng dẫn phun thêu chân mày - Tán bột 

Xem thêm
Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ

: 03-12-2016 : 185

Training Art Tattoo - Xăm chiếc lông vũ 

Xem thêm
Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

: 03-12-2016 : 319

Dạy nghề Xăm hình cho người hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Xem thêm
Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo

: 03-12-2016 : 269

Học Xăm hình nghệ thuật - Body art Tattoo 

Xem thêm
Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép

: 03-12-2016 : 276

Học xăm hình Tattoo - Bài thực hành học viên xăm hình cá chép 

Xem thêm
Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

: 03-12-2016 : 200

Dạy nghề xăm ở Biên Hòa - Đồng Nai

Xem thêm