Tư vấn kinh doanh

Tư vấn kinh doanh

Ngoài việc đào tạo nghiệp vụ nghề ẨM THỰC & THẨM MỸ, Dạy nghề Rosa còn nhận thêm các dịch vụ Setup - tư vấn kinh doanh cho các quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, quán bar

  • Quán ăn
  • Quán cà phê
  • Quán Bar
  • Nhà hàng
Tư vấn kinh doanh

Ngoài việc đào tạo nghiệp vụ nghề ẨM THỰC & THẨM MỸ, Dạy nghề Rosa còn nhận thêm các dịch vụ Setup - tư vấn kinh doanh cho các quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, quán bar

  • Quán ăn
  • Quán cà phê
  • Quán Bar
  • Nhà hàng
Xem thêm
Tư vấn kinh doanh