Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng - Năm 2022

Dạy nghề Rosa Lịch Tổng Khai giảng các nghề năm 2022. Các khóa học ngắn hạn và các khóa đào tạo chuyên nghiệp để tiếp nối đam mê. Hãy thể hiện niềm đam mê của mình và tìm kiếm cho mình một ngành nghề cho tương lai. Hãy để Dạy nghề Rosa giúp bạn thực hiện điều đó.

Mục lục

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 07/2022

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc 3 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 04/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Tỉa Rau Củ Quả Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Sinh Tố & Nước Ép Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 05/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Bánh Việt - Á - Âu 3 Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm 1 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 & 4 04/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Trang trí móng (Nail) Sáng & Tối (18h - 20h) Thứ 6 08/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ 1 Tối (18h - 20h) Thứ 2 & 4 04/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Cắt tóc nam 1 Sáng (8h - 10h) Thứ 3 & 5 05/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Nhuộm tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 & 5 05/07/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 08/2022

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc 1 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 01/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Ốc & Hải sản Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cà Phê (Barista) Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 02/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Bánh Việt - Á - Âu 1 Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm 1 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 01/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Trang trí móng (Nail) Tối (18h - 20h) Thứ 6 05/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ 2 Tối (18h - 20h) Thứ 2 & 4 01/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Cắt tóc nam 2 Sáng (8h - 10h) Thứ 3 & 5 02/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Uốn tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 & 5 02/08/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 09/2022

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc 2 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 05/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Điểm Tâm Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trà Sữa Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 06/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Bánh Việt - Á - Âu 2 Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm 3 Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 05/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Trang trí móng (Nail) Tối (18h - 20h) Thứ 6 09/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ 3 Tối (18h - 20h) Thứ 2 & 4 05/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Cắt tóc nam 2 Sáng (8h - 10h) Thứ 3 & 5 06/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Duỗi tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 & 5 06/09/2022 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000 vnđ
Lịch khai giảng
Đối tác