Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng - Năm 2023

Dạy nghề Rosa Lịch Tổng Khai giảng các nghề năm 2023. Các khóa học ngắn hạn và các khóa đào tạo chuyên nghiệp để tiếp nối đam mê. Hãy thể hiện niềm đam mê của mình và tìm kiếm cho mình một ngành nghề cho tương lai. Hãy để Dạy nghề Rosa giúp bạn thực hiện điều đó.

Mục lục (Bấm vào để xem)

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 01/2023

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Tỉa Rau Củ Quả Tối (18h - 20h) Thứ 2 - 4 - 6 04/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc (3) Sáng (08h - 10h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Pha Chế Thức Uống Châu Á Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 03/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Bánh Việt - Á - Âu 3 Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm 3 Sáng (08h - 10h) Thứ 2 - 4 04/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Đắp bột (Nail) Sáng (08h - 10h) Thứ 6 - 7 06/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ 3 Tối (18h - 20h) Thứ 2 & 4 04/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Cắt tóc nam 3 Sáng (08h - 10h) Thứ 3 & 5 03/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Nhuộm tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 & 5 03/01/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 02/2023

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc (1) Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 01/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Ốc & Hải Sản Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Các Thức Uống Từ Cà Phê Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 02/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Bánh Việt - Á - Âu 1 Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm 1 Sáng (08h - 10h) Thứ 2 - 4 01/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Trang trí móng (Nail) Sáng (08h - 10h) Thứ 6 - 7 03/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ 1 Tối (08h - 10h) Thứ 2 & 4 01/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Cắt tóc nam 1 Sáng (08h - 10h) Thứ 3 & 5 02/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Kỹ Thuật Uốn tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 & 5 02/02/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 03/2023

NGHỀ ĐẦU BẾP

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Bếp Nấu Ăn Đãi Tiệc (2) Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 - 6 01/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Bếp Điểm Tâm Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ LÀM BÁNH & PHA CHẾ

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trà Hiện Đại & Trà Sữa Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 02/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Bánh Việt - Á - Âu (2) Tối (18h - 20h) 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TRANG ĐIỂM & TRANG TRÍ MÓNG (NAIL)

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Trang điểm (3) Sáng (8h - 10h) Thứ 2 - 4 01/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Trang trí móng (Nail) Sáng (8h - 10h) Thứ 6 - 7 03/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ

NGHỀ TẠO MẪU TÓC

KHÓA HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ
Cắt tóc nữ (2) Tối (18h - 20h) Thứ 2 - 4 01/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Cắt tóc nam (2) Sáng (8h - 10h) Thứ 3 - 5 02/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ
Kỹ Thuật Duỗi Tóc Tối (18h - 20h) Thứ 3 - 5 02/03/2023 6.000.000 vnđ ưu đãi còn 4.000.000vnđ