Lịch khai giảng

Lịch Khai Giảng - Năm 2024

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN - NĂM 2024

Dạy nghề Rosa Lịch Tổng Khai giảng các nghề năm 2024. Các khóa học ngắn hạn và các khóa đào tạo chuyên nghiệp để tiếp nối đam mê. Hãy thể hiện niềm đam mê của mình và tìm kiếm cho mình một ngành nghề cho tương lai. Hãy để Dạy nghề Rosa giúp bạn thực hiện điều đó.

I. NGÀNH ẨM THỰC

1. THÁNG 01/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Sinh Tố & Nước Ép

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Sinh Tố & Nước Ép

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

Thực Hành
Tối

[Đầu Bếp]

TỈA CỦ QUẢ

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

TỈA CỦ QUẢ

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

TỈA CỦ QUẢ

Thực Hành  

 


2. THÁNG 03/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Cà Phê Barista

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Cà Phê Barista

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

Thực Hành
Tối

[Đầu Bếp]

Cơm Văn Phòng

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

Cơm Văn Phòng

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

Cơm Văn Phòng

Thực Hành  

 


3. THÁNG 04/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Trà & Trà Sữa

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Pha Chế]

Trà & Trà Sữa

[Đầu Bếp]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

Thực Hành
Tối

[Đầu Bếp]

Bếp Điểm Tâm

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

Bếp Điểm Tâm

[Làm Bánh]

Bánh Việt - Á - Âu

[Đầu Bếp]

Bếp Điểm Tâm

Thực Hành  

 


 

II. NGÀNH THẨM MỸ

1. THÁNG 01/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Trang Điểm]

Trang điểm

[Nail]

Chăm Sóc Móng

[Trang Điểm]

Nấu Ăn Đãi Tiệc

[Nail]

Chăm Sóc Móng

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam

   
Tối

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Nhuộm Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Nhuộm Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam

   

 


2. THÁNG 03/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Trang Điểm]

Trang điểm

[Nail]

Sơn Gel

[Trang Điểm]

Trang điểm

[Nail]

Sơn Gel

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam

   
Tối

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Uốn Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Uốn Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam

   

 


3. THÁNG 04/2024

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng

[Trang Điểm]

Trang điểm

[Nail]

Đắp Móng Bột

[Trang Điểm]

Trang điểm

[Nail]

Đắp Móng Bột

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam

   
Tối

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Duỗi Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nữ

[Tạo Mẫu Tóc]

Duỗi Tóc

[Tạo Mẫu Tóc]

Tóc Nam