THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

When customer demand from foreign parties interested in attending, please send us the following account number:

  1. BANK NAME: Bank for Foreign Trade of Vietnam_Dong Nai
  2. SWIFT CODE: BFTVVNVX
  3. BEN'S NAME: NGUYEN NGOC ANH THU
  4. BEN'S ACCOUNT: 0121000794262
  5. BANK ADDRESS: 53-55 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Sub-District, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Khách hàng trong nước ở xa có nhu cầu đăng ký học nghề xin gửi theo số tài khoản sau :

  1. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Nai
  2. Chủ tài khoản: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
  3. Số tài khoản: 0121000794262

Thông tin đăng ký