NGÂN HÀNG ACB

When customer demand from foreign parties interested in attending, please send us the following account number:

  • BANK NAME: Asia Commercial Joint Stock Bank
  • SWIFT CODE: ASCBVNVX
  • BEN's NAME: NGUYEN NGOC ANH THU
  • BEN's ACCOUNT: 202787059

 

​Khách hàng trong nước ở xa có nhu cầu đăng ký học nghề xin gửi theo số tài khoản sau:

  1. Ngân hàng: Ngân Hàng ACB  - Chi nhánh Đồng Nai
  2. Số tài khoản: 202787059
  3. Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Anh Thư
  4. Swift code: ASCBVNVX

Thông tin đăng ký