Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Bạn muốn tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân? Hãy tham gia tuyển dụng tại Rosa.
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 3/2019

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2019

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2019
Xem thêm
GIẢNG VIÊN ĐẦU BẾP

GIẢNG VIÊN ĐẦU BẾP

Bạn là một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành ẩm thực & thẩm mỹ. Bạn muốn truyền đạt lại kiến thức và sự hiểu biết cho mọi người. Hiện nay, Ẩm thực...
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 2/2019

Thông tin tuyển dụng tháng 2/2019

Thông tin tuyển dụng trong tháng 2. Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người!!!
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2019

Thông tin tuyển dụng tháng 1/2019

Thông tin tuyển dụng dành cho tất cả mọi người! Cơ hội làm việc cho các bạn Học viên Rosa (được ưu tiên) khi ứng tuyển vào các vị trí của những...
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 12/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 12/2018

Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người!
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 11/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 11/2018

Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người!
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018

Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người!
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 09/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 09/2018

Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 8/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 8/2018

Cơ hội việc làm cho tất cả mọi người!
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 7/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 7/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 7/2018
Xem thêm
Thông tin tuyển dụng tháng 6/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 6/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 6/2018
Xem thêm